Udvalg i Skibby Aktive

Udviklingen varetages af selvstændige udvalg, der arbejder med:

  • udvikling af planerne om etablering af BYENS HUS
  • aktivering og udvikling af detailhandel
  • styrkelse af kultur- og fritidsliv
  • udvikling af landsbyer og muligheder for brug af naturens rekreative muligheder
  • større udviklingsprojekter og forbedring af infrastruktur
  • forskønnelse og vedligeholdelse
  • styrkelse af erhvervslivet, herunder turisme