Skibby Aktive for fjordlandet er en forening, der blev etableret i 2015 som Skibby bys bylaug, men som nu arbejder for at styrke udviklingen af handel, erhverv, kultur, fritid og turisme til gavn for hele Hornsherred Syd. Udviklingen varetages af 7 selvstændige udvalg, der arbejder med:

  • styrkelse af erhvervslivet, herunder turisme
  • aktivering og udvikling af detailhandel
  • forskønnelse og vedligeholdelse
  • større udviklingsprojekter og forbedring af infrastruktur
  • styrkelse af kultur- og fritidsliv
  • udvikling af landsbyer og muligheder for brug af naturens rekreative muligheder
  • udvikling af planerne om etablering af BYENS HUS

Skibby Aktive for fjordlandet er et samarbejdsforum, hvor områdets frivillige ildsjæle mødes og drøfter idéer, der kan omsættes i konkrete udviklingsinitiativer. Skibby Aktive for fjordlandet er en forening, der meget gerne indgår i samarbejde med andre der også ønsker udvikling af nærområdet.  

Det er et vigtigt mål for Skibby Aktive for fjordlandet at fremme alle former for dialog mellem Frederikssund Kommune og lokalområdet, så de mange initiativer kan blive værdiskabende både for nuværende og kommende beboere.

 

VISION

Det visionsmæssige grundlag for Skibby Aktive for fjordlandet er, at et levende lokalsamfund skabes af aktive borgere. Hornsherred Syd skal fremstå som Frederikssund Kommunes dynamo i syd, et attraktivt og levende sted at arbejde, bo og besøge – nu og i fremtiden.

 

MÅLSÆTNING

Hornsherred består af smukke landskaber, mange mindre landsbyer og to hovedbyer byer, Skibby og Jægerspris. Skibby Aktive for fjordlandet arbejder for at samarbejde med aktører og initiativtagere i hele Hornsherrede syd (Fjordlandsskoledistriktet), som ses herunder i grønt. På længere sigt er det målsætningen at samarbejde på kryds og tværs af hele Hornsherred og Voldborg Herred Nord (Lejre Kommune med Kr. Hyllinge som hovedby), der tilsammen udgør den halvø, som ligger mellem fjordene, Isefjord og Roskilde Fjord. Mange refererer dog til hele halvøen som Hornsherred.