Frivillig hjælp til syning af genbrugsposer

8. maj 2021 16:39 , af Anne-Marie Kjerulff

       Recycling by Skibby Aktive

____________________________________________________________

FRIVILLIG HJÆLP SØGES

Har du lyst til at være med til at sy genbrugs indkøbsposer?

Poserne bliver syet i genbrugs - og restestoffer og bliver solgt i Skibby Aktives butik, 

i ”MENY Skibby” og hos ”Høkeren” i Venslev.

Overskuddet går til projekter i Skibby Aktive, til gavn for hele byen.

Poseprojektet er en stor succes, så det ville være dejligt at være flere om opgaven.

Der er ingen krav om antal eller tid.

Er du interesseret og/eller vil du gerne vide mere, 

så kontakt Irene på tlf. eller mail.

Irene Jensen

Tlf. 29.72.80.42

Mail: jensen.m.irene@gmail.com