Vi vil forbedre belysningen i Skibby

I samarbejde med Frederikssund kommune arbejder Skibby Aktive  for en bedre belysningen i Skibby, i første omgang presses der på for at forbedre belysningen ved fodgængerovergangene Skolen, Bymidten og Degnebakken. (Udvalget: Skibbys udvikling og trafik).