I Henrik Pontoppidans spor

”Har der virkelig boet et menneske, der har fået Nobels litteraturpris på Hornsherred?”

Svaret er JA Henrik Pontoppidan fik i 1917 Nobels Litteraturpris for ”sin autentiske skildring af dagliglivet i Danmark ” – og sandt at sige er vi ret stolte af det 🙂

Vi har besluttet os for, at vi vil gøre noget for, at Henrik Pontoppidans ophold i Hornsherred, og de spor det satte i hans berømte forfatterskab, får et kærligt blik.

Derfor inviterer vi alle, der har lyst, ind i Henrik Pontoppidans univers.

Læs mere: I Henrik Pontoppidans spor pjece.

Arrangementerne gennemføres i et samarbejde mellem Skibby Aktive, Frederikssund Bibliotekerne – Skibby og Skuldelev-Selsø Multikulturforening

Vedligehold og forskønnelsesgruppen sommeren 2015.

Vedligehold og forskønnelse har i løbet af sommeren repareret bænke i Nordmandsmosen. Gruppen har

som mål, at vi ønsker Nordmandsmosen skal have et udseende, hvor mosen kan ses mere på

gåturen rundt.

Der er kommet skraldspand og forbedret udseendet på stoppestederne ved Birkevej.

Ligeledes er der fjernet grene ved et skilt, så man nu kan se, at der er stopforbud mellem 7 og 9 i højre side

af Marbækvej når man kommer fra Selsøvej.

 

Vikingedyst

Fredag den 29. maj deltog et hold fra Skibby Aktive i årets vikingedyst, der er en anderledes sjov og udfordrende dyst i vikingelege.

Som noget nyt var der i år ud over den sædvanlige dyst mellem firmahold indlagt en by konkurrence mellem Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby om hvilken by, der har de sejeste ”erhvervsvikinger”. Hvert deltagende hold bestod af min. 8 og max. 12 personer, heraf skulle min. 3 vær kvinder.

Der skulle kæmpes i 9 forskellige vikingelege så som: Bueskydning, øksekast, Kongens fald, slæden, gå til Island efter sild og spyddet i midten.

Deltagerne tilbragte en aktiv eftermiddag. Vejret var ikke det bedste, men det blev dog kun til en enkelt lille byge, som alle (bortset fra de der var i konkurrence) søgte ly for under paraplyer, tagudhæng etc. Det hele sluttede af med et vikingemåltid i Valhal med efterfølgende præmieoverrækkelse samt musik og dans.

Selv om holdet kæmpede alt, hvad man kunne, var resultatet lidt magert, men vi blev ikke sidst, og til vores forsvar kunne man sagtens anføre, at gennemsnitsalderen på vores hold var over 60 år, hvilket nok var omkring 20 år mere end de andre holds. Hvis vi skal gøre os gældende til næste år, må vi nok prøve at få lidt yngre kræfter til at træde ind.

 

 

 

 

Stærke vikinger ønsket!

HASTER – Vi mangler kvinder og mænd til Vikingedysten 29. maj. Det starter kl. 15 og slutter med middag i Valhal. Meld dig til nu til hansmartin@pc.dk eller mobil 40 43 01 20.

Løbeklub i Skibby

SIK og SBK starter løbeklub den 26/4-15

Formål: at samle nye og øvede løbere til samvær omkring løb.

Mødested: Skibby Idrætshal kl. 9.30 søndage.

Efter opvarmning løbes der på 3 forskellige ruter.

 

 

Hold Danmark ren 2015

Danmarks Naturfredningsforening, Frederikssund Kommune og Skibby Aktive var sammen om at afholde

arrangementet om at holde Skibby ren søndag den 19. april .

26 interesserede personer mødte op ved Skibby Kino, fik udleveret poser og indsamlede på et par timer

100 kg affald.

I alt blev der indsamlet omkring 100.000 kg affald i Danmark.

Historisk stykke natur Midtbanen.

Skibby by har et historisk stykke natur – en rest af den forhenværende togbane Midtbanen. Stykket der er tilbage, som går fra

Jernhøj til Hanghøjvej indbyder til gåture.

Man kan gå op langs det grønne stykke ved Aldi eller for enden af Hanghøjvej.

Vedligehold og forskønnelsesgruppen under Skibby Aktive har derfor klippet selvsåede buske og træer væk eller

rettet til samt indsamlet skrald, således at der er mere fremkommeligt for en gåtur. Det er på nuværende mere som en

trappesti nogle steder.

Hold Danmark ren Søndag den 19. April kl. 10 v/Skibby kino

Hold Danmark ren afholdes i år søndag den 19 april.

Danmarks naturfredningsforening og gruppen Skibbys vedligeholdelse og forskønnelse samarbejder omkring dette .

Vi ønsker en by og natur uden skrald.

Så mød op ved Skibby kino kl. 10 eller kl. 12 , hvor du får grej til indsamlingen. Dog er egne vanter en fordel. Har du ikke ønske om egen rute, får du udleveret en rute, når du kommer. Borgmesteren  kommer kl. 12.Indsamlingen slutter kl. 14.

Skibby – en dynamo mod syd

Et levende lokalsamfund skabes af aktive borgere, der vil noget. Derfor den helt nye forening under det hæderkronede navn – Skibby Aktive.

Vi er en gruppe af borgere og forretningsdrivende, der vil arbejde aktivt for Skibby som et attraktivt og levende sted at bo og arbejde, nu og i fremtiden.

Vi ønsker, at Hornsherred Syd med Skibby som kommunecenter skal være en drivkraft og en krumtap.

Vi har brug for dig – nemlig alle de borgere, forretninger og erhvervsliv, som vil støtte arbejdet. Derfor opfordrer vi alle til at melde sig ind. Jo flere vi er, jo stærkere står vi.

Foreningen har sat gang i mange store og små projekter, der skal styrke vores kultur- og fritidsliv, forskønne området, styrke detailhandlen samt sætte gang i udviklingen og markedsføringen. Du kan læse mere om projekterne og bestyrelsen her på hjemmesiden  og på Facebook.

Vores største mærkesag er at sætte gang i planlægning af en svømmehal i området. Den skal være et trækplaster, som kan gøre at flere ønsker at bo og arbejde i Skibby området.

Kontingentet er 200 kr. om året for borgere og lidt mere for virksomheder.
Du kan melde dig ind via her

bestyrelsens vegne