Hold Danmark ren Søndag den 19. April kl. 10 v/Skibby kino

Hold Danmark ren afholdes i år søndag den 19 april.

Danmarks naturfredningsforening og gruppen Skibbys vedligeholdelse og forskønnelse samarbejder omkring dette .

Vi ønsker en by og natur uden skrald.

Så mød op ved Skibby kino kl. 10 eller kl. 12 , hvor du får grej til indsamlingen. Dog er egne vanter en fordel. Har du ikke ønske om egen rute, får du udleveret en rute, når du kommer. Borgmesteren  kommer kl. 12.Indsamlingen slutter kl. 14.

Skibby – en dynamo mod syd

Et levende lokalsamfund skabes af aktive borgere, der vil noget. Derfor den helt nye forening under det hæderkronede navn – Skibby Aktive.

Vi er en gruppe af borgere og forretningsdrivende, der vil arbejde aktivt for Skibby som et attraktivt og levende sted at bo og arbejde, nu og i fremtiden.

Vi ønsker, at Hornsherred Syd med Skibby som kommunecenter skal være en drivkraft og en krumtap.

Vi har brug for dig – nemlig alle de borgere, forretninger og erhvervsliv, som vil støtte arbejdet. Derfor opfordrer vi alle til at melde sig ind. Jo flere vi er, jo stærkere står vi.

Foreningen har sat gang i mange store og små projekter, der skal styrke vores kultur- og fritidsliv, forskønne området, styrke detailhandlen samt sætte gang i udviklingen og markedsføringen. Du kan læse mere om projekterne og bestyrelsen her på hjemmesiden  og på Facebook.

Vores største mærkesag er at sætte gang i planlægning af en svømmehal i området. Den skal være et trækplaster, som kan gøre at flere ønsker at bo og arbejde i Skibby området.

Kontingentet er 200 kr. om året for borgere og lidt mere for virksomheder.
Du kan melde dig ind via her

bestyrelsens vegne

Vi vil forbedre belysningen i Skibby

I samarbejde med Frederikssund kommune arbejder Skibby Aktive  for en bedre belysningen i Skibby, i første omgang presses der på for at forbedre belysningen ved fodgængerovergangene Skolen, Bymidten og Degnebakken. (Udvalget: Skibbys udvikling og trafik).