Vi søger ny projektkoordinator

Skibby Aktive er i rivende udvikling og søger snarest en ny projektkoordinator til en deltidsstilling på ca. 15 timer om ugen. Foreningen arbejder dog hårdt på at kunne tilbyde en 30 timers stilling indenfor en overskuelig fremtid.

Skibby Aktive er en forening, der arbejder for at styrke udviklingen af handel, erhverv, kultur, fritid og turisme til gavn for hele Hornsherred Syd. Det visionsmæssige grundlag for Skibby Aktive er, at et levende lokalsamfund skabes af aktive borgere. Vores lokalsamfund skal være et attraktivt og levende sted at arbejde og bo – nu og i fremtiden.

Din opgave bliver at koordinere og udvikle aktiviteter under Skibby Aktive med henblik på at styrke og udvikle hele området. Det sker i et bredt samarbejde med øvrige foreninger, Frederikssund Kommune og Nationalpark Skjoldungernes Land. Herunder består dit arbejde i at:

 • sikre overblik, koordinering af og fremdrift i arbejdsgrupper under Skibby Aktive
 • udvikle og styrke foreningens organisering
 • koordinere og understøtte samarbejdet mellem foreningen og foreningens samarbejdspartnere
 • arbejde med at styrke og markedsføre området
 • medvirke til at sikre, at udvikling involverer og tilgodeser flest mulige borgere

Din ansøgning står stærkt, når du:

 • har stærke kommunikations- og samarbejdsevner
 • besidder evnen til at motivere og engagere
 • har lyst til både at igangsætte, administrere og gennemføre initiativer
 • er god til at prioritere opgaver samt arbejde struktureret og selvstændigt
 • evner at tænke helhedsorienteret og visionært

Vi tilbyder fleksibel arbejdstid, arbejdet med at styrke og udvikle en spændende forening og arbejdet med at understøtte en masse ildsjæles store engagement. Arbejdspladsen ligger i Visionscenteret, Bymidten 10, 4050 Skibby. Er du interesseret, kan du sende ansøgning til vores bestyrelsesformand, Hans-Martin Madsen: hansmartin@pc.dk. Ansøgningsfrist: 8. september. Læs mere om foreningen: www.skibbyaktive.dk eller følg os på: www.facebook.com/SkibbyAktive.dk

Pressemeddelelse: Skibby Aktive indleder samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land

Læs pressemeddelelsen her eller i Hornsherred Lokalavis

I Bymidten i Skibby er det nu muligt at se smukke billeder fra Nationalpark Skjoldungernes Land. Fotostaterne, der står placeret på Bropladsen ved det gamle posthus, er første skridt i et nyt samarbejde mellem nationalparken og Skibby Aktive.

Skibby Aktive har generelt fokus på grønne forbindelser, bæredygtighed og borgerinddragelse, når foreningens mange frivillige arbejder med udvikling af lokalområdet. Der er derfor mange sammenfaldende interesser mellem Skibby Aktive og deres nye samarbejdspartner, Nationalpark Skjoldungernes Land.

Det første synlige resultat af samarbejdet er en fotoudstilling i Bymidten i Skibby, som viser både naturbilleder, kulturbilleder og billeder af det liv der leves i nationalparken. Det er ikke tilfældigt, for nationalparkens formål er ikke kun at bevare, beskytte og understøtte naturen, men i lige så høj grad at understøtte naturmæssigt bæredygtige initiativer der giver borgere i området et godt liv og besøgende gode oplevelser.

– Skibby Aktive arbejder i forvejen med initiativer, der knytter sig til den nordlige del af nationalparken, fortæller foreningens projektkoordinator Camilla Hultén Fruelund. – Så det er meget glædeligt at kunne indlede et samarbejde med en så vigtig partner som nationalparken er. Det at vi har fået en nationalpark er jo en enestående mulighed for at arbejde med udvikling af området, så det bliver nemmere at komme ud i vores smukke natur på en hensigtsmæssig måde.

Det arbejder Skibby Aktive med lige nu

Skibby Aktive får hele tiden nye samarbejdspartnere og nye opgaver. Vil du også være med, så skriv til info@skibbyaktive.dk. Her er de opgaver, vi lige nu beskæftiger os med:

 • Netværk og samskabelse mellem foreninger og interessegrupper
 • Fortælle-ture (lokale guider rundt i området – i samarbejde med VisitFrederikssund)
 • Teaterarbejdsgruppe, mere teater til Skibby eller mulighed for at tage på teaterture sammen
 • Familiesøndage i Kino
 • Stier og rekreative rum på kirkens jord (tilknytning af studerende fra Københavns Universitet)
 • Gang i DK (gratis koncerter i Bymidten i Skibby)
 • Markedsdage i Bymidten i Skibby
 • Juletræstænding i Bymidten i Skibby
 • Skibby By Night (aftenåbning og aktiviteter blandt butikker i Skibby)
 • Forskønnelse og vedligehold af Skibby
 • Udvikling af Nordmandsmosen i Skibby (i samarbejde med Frederikssund Kommune)
 • Stiforbindelse ml. Fjordlandsskolen og Skibby Hallen (Skibby Aktive sidder med i udvalg)
 • Pontoppidan-ruten, litterær cykelrute ml. Skibby og Østby
 • Skovrejsning i Skibby (Skibby Aktive sidder i skovrejsningsrådet)
 • Svømmehal
 • Interaktive skærme ved indkørsler til Skibby
 • Belysning Skibby hovedgade
 • Handicapvenlighed i Skibby (forslag sendt til Frederikssund Kommune)
 • Bedre boligfinansiering
 • Seværdigheds-skiltning (brune skilt om Selsø ved motorvejen, forslag sendt til minister)
 • Etablering og reetablering af stier
 • Strand-/baderenovering
 • Renovering af kommunens P-areal i Bymidten i Skibby
 • Plads ved Netto, tidligere Nordea og Drop-inn (SA søger at få sammenhæng med resten af Bymidten)
 • Udvikling af trafik og trafiksikkerhed i Skibby
 • Boligudvikling og byfortætning
 • Ny helhedsplan for Skibby (Skibby Aktive sidder i Frederikssund Kommunes udvalg)
 • Udvikling af medborgerhus i Skibby
 • Etablering af rastepladsen Bropladsen i Bymidten i Skibby
 • Cykeludlejning (aktører søges til godt tilbud)
 • Sejlads på fjorden (flere muligheder for at sejle på Roskilde Fjord)
 • Flere sheltere i Hornsherred (samarbejde med VisitFrederikssund og Frederikssund Kommune)
 • Adventure race (Større friluftsbegivenhed, der skal sætte fokus på Hornsherreds kvaliteter og tiltrække folk fra hele landet)
 • Samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land om udvikling og kommunikation af den nordlige del af nationalparken (Selsø, Østskoven og Eskilsø)

Pressemeddelelse: Skibby Aktive bliver også aktive udenfor Skibby

Læs pressemeddelelsen her eller i Hornsherred Lokalavis

På Skibby Aktives generalforsamling blev det besluttet at tilknytte et sjette udvalg, der skal arbejde med udviklingen i landområderne i det såkaldte fjordlandsskoledistrikt, der strækker sig fra Skibby i syd til Lyngerup i nord.

Foreningen Skibby Aktive startede for godt to år siden som en slags bylaug for Skibby. Nu skulle der ske mere i Skibby og det skulle ske gennem frivillige initiativer. Siden er udviklingen gået hurtigt med nedsættelse af et professionelt sekretariat, oprettelsen af fem udvalg med tilhørende udvalgsformænd og mængder af arbejdsopgaver og projekter under sig, etablering af samarbejde med Københavns Universitet og åbning af Visionscenteret i Bymidten i Skibby. Og på generalforsamlingen for nylig blev det besluttet at oprette et sjette udvalg, der helt specifikt koncentrerer sig om landområderne. De fem andre udvalgs arbejde rækker også ud over Skibby gennem f.eks. samarbejde med Hornsherreds Erhvervsforum, planer om svømmehal udenfor Skibby, stisystemer, turismeudvikling etc.

– Men vi har brug for frivillige, der kommer fra hele området og som selv bor i landsbyerne og landområderne, fortæller Skibby Aktives projektkoordinator, Camilla Hultén Fruelund. – Vores nye udvalg består indtil videre af medlemmer af bylaug i området. Bylaugene er jo stadig bylaug og laver deres helt egne lokale initiativer. Men derudover giver det mening, at vi støtter op om hinanden og lægger fælles kræfter i større udviklingstiltag. Det kunne f.eks. være et stisystem fra den ene side af fjorden til den anden. Eller et historisk vartegn på ét af de mange historisk interessante steder i Hornsherred. Det giver mening at vi som borgere, foreninger og interessegrupper er med i forreste arbejdsrække, når nye udviklingstiltag skal defineres og udmønte sig i praksis. Det er jo os, der lever her, der bedst kan se, hvordan udviklingen kan ske, så den på samme tid understøtter vores trivsel og åbner sig for besøgende.

Lene Ottesen, der er formand for Vejleby Bylaug, er formand for det nye udvalg under Skibby Aktive. Hun fortæller, at det ligger hende på sinde, at vi som område samler kræfterne og at Skibby Aktive er en platform, der kan favne bredt og respektere de forskellige interesser folk har i området.

Med udvidelsen af Skibby Aktives aktiviteter spørger mange til navnet Skibby Aktive. – Ja, siger bestyrelsesformand Hans-Martin Madsen, det har vi talt en del om på det seneste. Vores navn og logo skal jo helst afspejle det vi gør, og det gør det jo ikke længere. Samtidig har vi det seneste år brugt mange kræfter på at kommunikere navnet, så vi håber på, at de færreste er i tvivl om, hvem Skibby Aktive er og hvad vi står for. Men kan nogen komme på et bedre navn, så hører vi meget gerne om det.

Skibby Aktive er en forening bestående af frivillige ildsjæle, der tilbyder en sparrings- og samarbejdsplatform, indtil videre for udviklingen af fjordlandsskoledistriktet. Har du en god idé eller vil du også være med, så skriv til info@skibbyaktive.dk.

Bropladsen står færdig

Først kom fjordudstillingen i Visionscenteret og nu står ude-delen, kaldet Bropladsen, færdig. Bropladsen er en rasteplads i Bymidten i Skibby lavet af materialer, der bliver brugt til at bygge den nye fjordforbindelse. Ligesom udstillingen om fjordforbindelsen vil Bropladsen også, i løbet af de tre år det tager at bygge broen, skifte udseende.

Så snart Bropladsen stod færdig, blev den indtaget af legesyge børn, der havde været i fjordudstillingen og lære, hvordan man bygger en bro.

Lørdagsmarkeder i Skibby i 2017

Der er lørdagsmarkeder i Bymidten i Skibby på følgende datoer:

6. maj, 20. maj, 3. juni, 17. juni, 1. juli, 15. juli, 29. juli, 12. august, 2. september (foreningsdag) og 29. september. Alle markeder er kl. 10-14.

Der er live musik på følgende markeder: 20. maj, 17. juni, 1. juli og 15. juli. 20. maj og 17. juni spiller Søren og Rune fra Hornsrock. 1. juli og 15. juli spiller og synger Michael Mørkeberg Poulsen.

Vi leder efter brugskunstnere og lokale fødevareproducenter, der kunne tænke sig at have en bod, men alle er velkomne. Vil du have en bod, så kontakt Jørgen Christensen: 40468935/jc101215@hotmail.com

Vi søger flere frivillige til vores aktive forening

Skibby Aktive er i rivende udvikling og flere af vores udvalg kan godt bruge flere hænder. Har du lyst til at være med i fællesskabet, så kontakt vores Projektkoordinator Camilla: chf@skibbyaktive.dk.

Af helt konkrete opgaver har vi pt.:

Gruppen der arbejder med lørdagsmarkeder i Skibby kan godt bruge yderligere to personer.

Udvalget Udvikling & infrastruktur ønsker personer, som selv har nogle ideer, som de kan arbejde med. Men udvalget tager også meget gerne imod hjælp til konkrete projekter.

Turistudvalget kan godt bruge en person mere. Meget gerne en person der har et erhverv/interesse der knytter sig til sejlads-fiskeri mv. på fjordene. Men personer med andre interesser er også velkomne.

Udvalget Vedligehold & forskønnelse har altid plads til flere, det samme har Udvalget Kultur & fritid.